Publicaties

Publicaties

De laatste tien jaar heb ik verschillende publicaties in relatie tot  de Waddenzee uitgebracht. ‘Een Kleine IJstijd aan het Wad’ geeft een beeld van de Fries- Groningse Waddenkust in de winters van 2010 en 2011. De boeken ‘Groningen van Boven’ en ‘Het Noorden van Boven’ laten het Noorden vanuit de lucht zien. Andere publicaties zijn ontstaan vanuit mijn werk in de Eemshaven en de haven van Delfzijl.