Havens

De havens worden van West naar Oost in het menu weergegeven te beginnen met Harlingen aan de Fries Waddenkust. Daar de havens aan de Eems ook van invloed zijn op de Dollard en de Waddenzee worden ook van deze havens luchtfoto’s getoond. De volgorde is dan stroomopwaards, dus van Emden naar Papenburg,